Kopiuj, wklej PDF Drukuj Email

Mimo że na tej stronie załączam jedynie drobne fragmenty rozdziałów, może się zdarzyć, że jakieś zdanie będzie pasowało do czyjejś pracy pisemnej i przyda się komuś jako cytat. Przestrzegam – nie wolno wykorzystywać go bez podania źródła. Autorzy tekstów naukowych, opracowań, interpretacji piszą przecież po to, by Czytelnik mógł z niech korzystać. Jednak wykorzystanie cytatu bez podania adresu bibliograficznego jest rzeczą niedopuszczalną z etycznego punktu widzenia oraz nierozsądną z punktu widzenia taktyki szkolnej czy studenckiej. Profesor i tak na ogół od razu orientuje się, że uczeń pisze nie swoim językiem. A umieszczenie przypisu do tekstu mógłby zaś tylko zyskać jego uznanie. W wypadku cytatów z Internetu w przypisie sporządzonym prawidłowo może być jej ogólna nazwa, jeżeli nie została wspomniana w tekście, powinien być podany link do strony, a po nim data i godzina dostępu do sieci. W samym tekście zaś godziłoby się powołać się na nazwisko autora, zwłaszcza gdy się go bezpośrednio cytuje.

 

Np.

"Heinrich Himmler przysyła odsiecz pod dowództwem gen. policji Heinza Reinefartha i dowódcy brygady SS, Oskara Dirlewangera, rozlokowujących swe oddziały w zachodniej części Woli. Z Okęcia na Ochotę przechodzi brygada RONA gen. Kamińskiego, rozpoczynając okrutne mordy, gwałty, grabieże i podpalenia. Trwa opór niewielkich powstańczych oddziałów. Toczą się krwawe walki na Mokotowie. Niemcy mordują ok. 200 osób w rejonie ul. Olesińskiej. W Pałacu Blanka ginie poeta – pchor. Krzysztof Kamil Baczyński >>Krzyś<<, żołnierz batalionu >>Parasol<<."1

 


1. Ze strony Muzeum Powstania Warszawskiego.Zob.: http://www.1944.pl/historia/kartki_z_kalendarza/2_8_sierpnia/ (04.04.2011 10:56).