Podziękowania PDF Drukuj Email

Za różnorodną pomoc udzieloną mi w czasie pisania książki

i przygotowywania jej do druku dziękuję:

 

Pani Profesor Janinie Abramowskiej,

- MOJEJ PANI PROMOTOR, ZA WSZYSTKO

 

Pani Prof. Ewie Wiegandtowej, Prof. Piotrowi Śliwińskiemu, Dr Justynie Szczęsnej, Dr Joannie Maleszyńskiej, Dr Katarzynie Kuczyńskiej-Koshany, Dr Agnieszce Bronikowskiej-Balewskiej, Dr. Zbigniewowi Kopciowi, Dr Agnieszce Czyżak i pozostałym Koleżankom i Kolegom z Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej UAM w Poznaniu,

Prof. Przemysławowi Czaplińskiemu i jego Seminarianom z UAM

– ZA DYSKUSJE NAD MOIMI TEKSTAMI, A WYMIENIONYM OSOBOM TAKŻE ZA ROZMOWY DODAJĄCE DUCHA

Panu Prof. Stanisławowi Bąbie z UAM

- ZA POZNAŃ, BEZ KTÓREGO BYM NIE NAPISAŁA

Dziekanowi WFPiK UAM Panu Prof. Józefowi Tomaszowi Pokrzywniakowi,

- ZA DOFINANSOWANIE

Dyrektorowi Collegium Polonicum w Słubicach Panu Dr. Krzysztofowi Wojciechowskiemu,

- ZA OPŁACENIE PRAC ZLECONYCH

Państwu Krystynie i Andrzejowi Chuweniom z Warszawy,

- ZA ZDJĘCIA, ZA ŻYCZLIWOŚĆ, ZA OPOWIEŚCI

Doktorostwu Małgorzacie i Piotrowi Dworniczakom z Poznania,

- ZA ZASTRZYKI (FINANSOWE)

Marcie i Witoldowi Dworniczakom z Konina www.elektro-firma.pl,

- ZA STYPENDIUM

Państwu Sabinie i Edmundowi Kajzerom z Ponieca,

- ZA AZYL DO PISANIA

Oraz

† Pani Prof. Alinie Brodzkiej z IBL PAN w Warszawie – ZA RECENZJĘ, ZA ŻYCZLIWOŚĆ, Panu Prof. Arminowi Knigge z CAU w Kilonii – ZA POMOC W POZYSKANIU MATERIAŁÓW NIEMIECKICH, Pani Prof. Ewie Morawskiej z University of Essex – ZA ZDJĘCIA ANNY, Annie Dodot, Panu Zbigniewowi Cieślińskiemu i wszystkim Pracownikom Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu – ZA TO, ŻE DZIĘKI NIM ZADOMOWIŁAM SIĘ W BU, Dyrektorowi Muzeum Literatury w Warszawie Panu Dr. Jarosławowi Klejnockiemu oraz Pracownikom tego Muzeum: Pani Magdalenie Durko-Stępień, Pani Grażynie Grochowiakowej i Panu Lechowi Gołębiewskiemu – ZA UDOSTĘPNIENIE WSZELKICH MATERIAŁÓW I ZWOLNIENIE Z OPŁAT oraz Dr Justynie Wciórce – ZA PEWIEN MIESIĄC W PRACY, Mec. Danielowi Fenglerowi – ZA KONSULTACJE PRAWNE, Mec. Sebastianowi Samolowi – ZA RATUJĄCĄ WSKAZÓWKĘ W SPRAWIE LAPTOPA, dr Hannie Hałas-Rakowskiej – ZA NOCLEGI DLA MAMY I GARAŻ, Marcie Wryk – ZA ODWIEDZINY W DOMU BACZYŃSKIEGO, Szymonowi Bojdo – ZA PRZYPIS PRZY -6°, CZYTANIE, OMAWIANIE, MAKULATURY DŹWIGANIE, Adamowi Czerneńce – ZA PROJEKT OKŁADKI I OBRÓBKĘ ZDJĘĆ, Dariuszowi Żywalewskiemu i Piotrowi Napierale – ZA PRACE INTERNETOWE, Krzysztofowi Haorowi www.joe-photo.net – ZA ZDJĘCIA ŠOLTY, Krzysztofowi Kołodziejczykowi – ZA PRZYJACIELSKIE CENY DRUKU I ZDJĘĆ, Dr. Mirosławowi Dworniczakowi – ZA RADY TAKTYCZNE, †Helenie Jóźwik – ZA MODLITWY, †Marii i Saturninowi Wasielewskim – ZA MOTYWUJĄCE SŁOWA ORAZ ZAŁADOWANIE LODÓWKI, Helenie i Andrzejowi Zgrzywom – ZA DARY SPOŻYWCZE, Wszystkim Innym, którzy wsparli moje starania chociaż w drobnej rzeczy!

 

A także Urszuli Dworniczak - ZA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM W WARUNKACH SPARTAŃSKICH,

†Grzegorzowi Dworniczakowi, Jankowi i Jeremiemu Zgrzywom – ZA MOTYWACJĘ.