Zajęcia 28.10.2011 PDF Drukuj Email

Zajęcia poświęcone prozie Baczyńskiego i jej kontekstom.

Zadanie do przygotowania na 4.11.2011:

- Wypisać z fragmentu "Ferdydurke" (zob. zajęcia 21.10.2011) jedno zdanie, które szczególnie się Czytelniczce/Czytelnikowi podoba.

- Narysować, namalować, stworzyć metodą tradycyjną lub za pomocą programu komputerowego obrazek do opowiadnia "Zdarzenie" (tekst: zob. zajęcia 21.10.2011).

Trochę przewrotnie nie zamieściłam w materiale z poprzednich zajęć całego opowiadania Człowiek, który chciał żyć drugi raz. Brakuje mu dwóch ostatnich zdań. Jego prawdziwa, autorska końcówka brzmi:

Czy mamy z tego opowiadania wyciągnąć banalny wniosek, że każdy musi donieść swoje życie do końca; że nie można od życia uciekać?
Nie pisałem tego, aby pouczać kogokolwiek o czymkolwiek.

Krzysztof Kamil Baczyński

Nasze próby odgadnięcia sensu, podejmowane bez znajomości zakończenia:

„Jeżeli nie masz siły do jednego życia, to nie będziesz mieć i do innego. Musisz zmienić się, a nie zmienić otoczenie.”

„lepiej przemyśleć swoje życie i zacząć jako >>czysta kartka<<, a samobójstwo to nic nie da.”

„Życie jest ciężkie i męczące, ale trzeba żyć dalej. I śmierć nic nie zmienia.”

„nawet popełniwszy samobójstwo człowiek nie potrafi uciec od siebie.”

„To nie jest wyjście z tej sytuacji, popełnić samobójstwo. To dla niektórych ludzi jest najłatwiejszy sposób na poprawę życia. Ale moim zdaniem jest tak, że to w ogóle nie jest wyjście.”

„Myślę, że ten człowiek nie był normalny. Jak on by chodził do kościoła, to myślę, że nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Bo życie mamy tylko raz.”

„Nie chciał żyć, chociaż miał rodzinę. To jest dziwne, bo często ludzie są nieszczęśliwi, ponieważ nie mają rodziny. Być może Paweł miał wszystko, tylko tego nie widział?”

„Człowiek, który nie chce żyć, zawsze znajdzie sposób popełnienia samobójstwa. Człowiek musi szukać sensu życia, ponieważ nic go wtedy tu (na tym świecie) nie zatrzymuje.”

„zaskakujące – śmierć w trakcie życia, życie w innym świecie... nie wiem…”