Zajęcia 18.11.2011 PDF Drukuj Email

- Znajomość Krzysztofa Baczyńskiego z Zuzanną Progulską, wakacje na Šolcie - na podstawie książek Testament Krzysztofa Kamila oraz Żołnierz, poeta, czasu kurz… (ed. cit. - zob. podmenu "Krzysztof Kamil Baczyński").

- Juwenilia Baczyńskiego interpretowane w grupach (wybiera los!) według następującego polecenia:

Proszę napisać o wierszu:

  • 3 banały (rzeczy oczywiste, proste, jasne)
  • 3 rzeczy, które w tekście na pewno się znajdują
  • 3 zdania, dotyczące sytuacji lirycznej przedstawionej w tym wierszu
  • 3 zdania, dotyczące przestrzeni lirycznej opisanej w tym wierszu
  • 3 zdania, dotyczące osoby ważnej dla tego tekstu
  • 3 możliwości, aby coś z tym tekstem zrobić
  • 3 fałszywe zdania o tym tekście (takie interpretacyjne antonimy)